No live matches now !

SPL vs NBB 12th Match

NaMo Bandra Blasters won by 3 runs

{{1558274400 | amFromUnix | amDateFormat:'ddd Do YYYY, h:mm A'}}

SRL vs HRH 8th Match

Sorath Lions won by 2 wkts

{{1558274400 | amFromUnix | amDateFormat:'ddd Do YYYY, h:mm A'}}

ENG vs PAK 5th ODI Match

England won by 54 runs

{{1558260000 | amFromUnix | amDateFormat:'ddd Do YYYY, h:mm A'}}

NMP vs ARCA 11th Match

ARCS Andheri won by 6 wkts

{{1558260000 | amFromUnix | amDateFormat:'ddd Do YYYY, h:mm A'}}

GWH vs KWS 7th Match

Kutch Warriors won by 10 wkts

{{1558260000 | amFromUnix | amDateFormat:'ddd Do YYYY, h:mm A'}}

ATS vs NMP 13th Match

{{1558346400 | amFromUnix | amDateFormat:'ddd Do YYYY, h:mm A'}}

SPL vs MNETK 14th Match

{{1558360800 | amFromUnix | amDateFormat:'ddd Do YYYY, h:mm A'}}

GWH vs SRL 9th Match

{{1558360800 | amFromUnix | amDateFormat:'ddd Do YYYY, h:mm A'}}